Informujemy, że planowane jest połączenie przez przejęcie spółek:
- PBiEŚ Sepo Sp. z o.o. (spółka przejmująca)
- Ośrodek Badań Środowiska Ekolab Sp. z o.o. (spółka przejmowana)

Połączenie spółek nastąpi w trybie 492 par. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r Kodeks spółek handlowych

pobierz plan połączenia.